Τρίτη, 13 Μαΐου 2008

<<Οίκο περιοδικό της καθημερινής Μάιος 2008,τεύχος 68>>

Πώς θα γίνει ο Αη Στράτης ενεργειακά αυτόνομος..

Κανονικά,ο κ. Νικήτας θα ήταν μάλλον απο τους....τελευταίους επιστήμονες που θα έδιναν συνέντευξη στο ΟΙΚΟ.Το γνωστικό του αντικείμενο,άλλωστε,στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου όπου δουλεύει,είναι η Πληροφοριακή και Ναυτιλιακή Ηλεκτρονική Τεχνολογία,μια ειδικότητα που ελάχιστη σχέση φαίνεται να έχει με την οικολογία.Ωστόσο,ο Έλληνας καθηγητής είναι ο ιθύνων νους πίσω απο την πλωτή εξέδρα αφαλάτωσης που λειτουργή εδώ και ενάμιση χρόνο στην Ηρακλειά,ενώ πρόσφατα με την δική του προτωβουλία οι αρμόδιοι φορείς αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν τα απαραίτητα έργα στο Αη Στράτηώστε να γίωει το πρώτο ελληνικό νησί που θα ηλεκτροδοτείται αποκλειστικά με ηλιακή και αιολίκη ενέργεια.Και όλα αυτά με συμμάχους τούς κατοίκους των δύο νησιών-κάτι που δυστυχώς τελευταία συμβαίνει όλο και πιο σπάνια,ακόμη και στην περίπτωση τωω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.