Τρίτη, 8 Απριλίου 2008


Αυτό το βουνό ονομάζεται 'Αποκλείστα διότι ενα μέρος του έχει σπάσει απο το μεγάλο σεισμό...

Δεν υπάρχουν σχόλια: